Formal Methods in Computer Aided Design
Samlingsverk (redaktörskap), 2007

Redaktör

Jason Baumgartner

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

0-7695-3023-0

Mer information

Skapat

2017-10-06