Intelligent design and the NFL theorems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Biology and Philosophy

Vol. 22 217-230

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan biologi

Mer information

Skapat

2017-10-06