Problem solving is often a matter of cooking up an appropriate Markov chain
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Scandinavian Journal of Statistics

Vol. 34 768-780

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Diskret matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06