Objective truth versus human understanding in mathematics and in chess
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Mathematics Enthusiast

1551-3440 (ISSN)

Vol. 4 140-153

Ämneskategorier

Filosofi

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06