Att tänka långsiktigt - om marshmallows, räntor och koldioxidutsläpp
Kapitel, populärvetenskapligt, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Konsumera mera - dyrköpt lycka. Formas fokuserar.

123-134

Ämneskategorier

Psykologi

Nationalekonomi

ISBN

978-91-5405998-0

Mer information

Skapat

2017-10-06