Det är svårt att sia - särskilt om framtiden
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Axess

6

Ämneskategorier

Filosofi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06