McGrath vs Dawkins
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Humanisten

6

Ämneskategorier

Religionsvetenskap