Ramseys ekvation och planetens framtid
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Nämnaren

4

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06