Ramseys ekvation och planetens framtid
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Nämnaren

Ämneskategorier

Nationalekonomi