Moder Jord på akuten
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Alba

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Geovetenskap och miljövetenskap