Engine Control Rooms - Human Factors
Paper i proceeding, 2007

Författare

Monica Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

RINA Human Factors in Ship Design, Safety & Operation IV

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Systemvetenskap

Farkostteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07