MTO-Sea: Competent Cadets Make Safer Systems
Paper i proceeding, 2007

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

RINA Human Factors in Ship Design, Safety & Operation IV

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08