Fatigue at sea: A field study in Swedish shipping
Rapport, 2007

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Thorslund, Birgitta

Albert Kircher

Mats Gillberg

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08