Show me where you look and I'll tell you if you're safe: Eye tracking of maritime watchkeepers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Proceedings of the 39th Nordic Ergonomics Society Conference.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-08