Piloting by heart and by chart
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet

Jim Nyce

Journal of Navigation

59

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Socialantropologi

Mer information

Skapat

2017-10-06