Piloting by heart and by chart
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet

Jim Nyce

Journal of Navigation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Socialantropologi