Making Safety by Tying the Knot: Examining Resilience in Shipping
Poster (konferens), 2006

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet

Brian Sherwood Jones

J.V Earthy

C Bergquist

Proceedings of The 2nd Symposium on Resilience Engineering

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06