Numerical algorithm for the retrieval of spatial coherence properties of partially coherent beams from transverse intensity measurements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christer Rydberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Opt. Express

Vol. 15 13614-13623

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06