Analys av synkrongenerator med frekvensomriktare för elgenerering vid variabelt varvtal
Doktorsavhandling, 1988

Opponent: Jarl-Ture Eriksson

Författare

Ola Carlson

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-376-3

Opponent: Jarl-Ture Eriksson

Mer information

Skapat

2017-10-08