On Variance Conditions for Markov Chain CLTs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Jeffrey Rosenthal

Electronic Communications in Probability

1083-589X (ISSN)

Vol. 12 454-464

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06