A carbon-carbon coupling reaction catalyzed by a water soluble rhodium catalyst entrapped in mesoporous silica
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

PAUL HANDA

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Maria Stjerndahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Micropor Mesopor Mater

Vol. 100 146-153

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08