Micellar Induced Regioselectivity in the Two-Step Consecutive Reaction of SO32- with Br-(CH2CH2)n-Br (n=2-5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Fredrik Currie

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Patrik Jarvoll Dae

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Laurence Romsted

Krishnan Gunaseelan

J Colloid Interface Sci

Vol. 312 453-459

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06