Use of different types of mesoporous materials as tools for organic synthesis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

TOMASZ WITULA

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

J Colloid Interface Sci

Vol. 310 536-545

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06