Organic reactions in microemulsions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Eur. J. Org. Chem.

731-742

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06