Cleavable surfactants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Ali Tehrani

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Curr. Opinion Colloid Interface Sci

Vol. 12 81-91

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06