Composition for controlling lipase catalyzed reactions
Patentansökan, 2007

Uppfinnare

Pedro Reis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Martin Leser

Heribert Watzke

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

EP 07117649.9

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15