Variability of class II methanol masers in the 3mm wave range
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

S.V. Kalenskii

V.I. Slysh

Anders Winnberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Astronomical and Astrophysical Transactions

Vol. 21 1-3 23-25

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06