NEW Ag(I) COMPOUNDS AND THEIR USE IN PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
Patentansökan, 2007

Uppfinnare

Morsy A.M. Abu-Youssef

Y. M. Gohar

Al-Shimaà A A Massoud

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Vratislav Langer

Chalmers, Kemi- och bioteknik

CSE Incubation AB

0701314-7

Ämneskategorier

Annan medicinsk grundvetenskap

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15