Three lectures on error estimation and adaptivity
Kapitel i bok, 2005

Författare

Peter F G Hansbo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Matematik