A dynamic simulation tool for a productive and environmentally efficient food production
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Karin Östergren

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Barbro Sundström

Proceedings from the 5th International Conference LCA in Foods 25-26 April 2007, Gothenburg, Sweden

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07