Structural analysis of dilute nitride zincblend InGaNAs cluster by a semi-empirical quantum chemistry study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

T.T. Han

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Applied Physics

Vol. 101 123707-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07