Phytate degradation by micro-organisms in synthetic media and pea flour
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Mattias Fredrikson

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

A Haikara

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Applied Microbiology

Vol. 93 2 197-204

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08