Predictive simulations of toroidal momentum transport at JET
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Annika Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Hans Nordman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Pär Strand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

T Tala

E Asp

G Corrigan

C Giroud

M de Greef

I Jenkins

H.C.M. Knoops

P Mantica

K.M. Rantamäki

P.C. de Vries

K.-D. Zastrow

Plasma Phys. Control Fusion

Vol. 49 1931-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07