The Distribution of H13CN in the Circumstellar Envelope around IRC+10216
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Fredrik Schöier

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

D. Fong

J.H. Bieging

D.J. Wilner

K. Young

T. Hunter

The Astrophysical Journal

Vol. 670 1 766-773

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06