Analysis of the VPS74 gene of Saccharomyces cerevisiae using DNA microarrays
Paper i proceeding, 2004

Författare

I. Corbacho

I. Olivero

Stefan Hohmann

Göteborgs universitet

L. M. Hernandez

Glycobiology

0959-6658 (ISSN) 1460-2423 (eISSN)

Vol. 14 11 1112-1112

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1093/glycob/cwh147

Mer information

Skapat

2017-10-10