Rätt kompensation stoppar tropisk avskogning
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Balikonferensen blir det första steget mot att införa ekonomiska kompensationssystem för tropisk avskogning och det är viktigt att de system som inrättas blir tydliga, förmånliga för ländernas invånare och rättvisa, skriver artikelförfattarna Eskil Mattsson, Madelene Ostwald och Matilda Palm vid Göteborgs universitet

koldioxid

växthuseffekt

avskogning

Författare

Eskil Mattsson

Göteborgs universitet

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

Matilda Palm

Göteborgs universitet

Miljöaktuellt

Vol. 34 9

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10