Anyone speak Swedish? Tolerance for language shifting in graphical multi-user virtual environmnets
Kapitel i bok, 2007

code switching

multilingual internet

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Åsa Abelin

Göteborgs universitet

Ralph Schroeder

B. Danet & S. Herring (Eds.), The multilingual Internet: Language, culture and communication online

362-381

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

ISBN

0195304802

Mer information

Skapat

2017-10-08