On advanced fluid modelling of drift wave turbulence
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

A. Zagorodny

V. Zasenko

arXive

Vol. 0706 2284-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07