Software Infrastructure
Rapport, 2004

Författare

Tilman Becker

Peter Poller

Staffan Larsson

Göteborgs universitet

Björn Bringert

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Språkteknologi

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Carine Cassia

Göteborgs universitet

Ann-Charlotte Forslund

Göteborgs universitet

David Hjelm

Göteborgs universitet

Rebecca Jonson

Göteborgs universitet

Andreas Wallentin

Göteborgs universitet

Anna Wählby

Göteborgs universitet

Oliver Lemon

Georgila Kalliroi

Guillermo Perez

Nate Blaylock

David Milward

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Mer information

Skapat

2017-10-06