Quantum bits with Josephson junctions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Vitaly Shumeiko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Low Temperature Physics

Vol. 33} 724-

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik