Studies of α-D-isosaccharinic Acid – Acid dissociation constant and structural conformations
Licentiatavhandling, 2003

α-D-isosaccharinate

nuclear repository

α-D-isosaccharinic acid

potentiometric titration

equilibrium

acid dissociation constant

nuclear waste

stability constant

ion chromatography

α-D-isosaccharino-1

4-lactone

Författare

Stefan Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05