Studies of α-D-isosaccharinic Acid – Acid dissociation constant and structural conformations
Licentiatavhandling, 2003

α-D-isosaccharinic acid

equilibrium

α-D-isosaccharinate

4-lactone

α-D-isosaccharino-1

nuclear repository

potentiometric titration

nuclear waste

stability constant

acid dissociation constant

ion chromatography

Författare

Stefan Allard

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi