Solid-aqueous phase partitioning of radionuclides by complexing compounds excreted by subsurface bacteria
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Anna Johansson

Johanna Arlinger

Karsten Pedersen

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Yngve Albinsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Geomicrobiology Journal

Vol. 23(8) 621-630

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06