Book review; Molecular gas dynamics by Y Sone
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Transport theory and statistical physics

00411-145 (ISSN)

Vol. 36 7 609-610

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06