A comparative study of surface passivation on SiC BJTs with high current gain
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

H. S. Lee

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

M. Domeij

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

C. M. Zetterling

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Mikael Östling

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Einar Sveinbjörnsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Materials Science Forum

0255-5476 (ISSN) 16629752 (eISSN)

Vol. 556-557 631-634

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.4028/0-87849-442-1.631

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-05