A comparative study of surface passivation on SiC BJTs with high current gain
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

H. S. Lee

M. Domeij

C. M. Zetterling

Mikael Östling

Einar Sveinbjörnsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Materials Science Forum

0255-5476 (ISSN)

Vol. 556-557 631-634

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08