Electrochemistry in and at single biological cells
Kapitel i bok, 2007

Författare

N J Wittenberg

Andrew Ewing

Göteborgs universitet

Handbook of Electrochemistry

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13