Railway vehicle/track interaction analysis using a modal substructuring approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Luis Baeza

A Roda

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Sound and Vibration

Vol. 293 112-124

Ämneskategorier

Farkostteknik