Jam Sessions for collaborative management research
Kapitel i bok, 2003

Författare

Sofia Börjesson

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Tobias Fredberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06