Developing Resources in Logistics – the art of systematic combining
Paper i proceeding, 2005

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

In Gammelgaard, B. and Skjoett-Larsen, T.: Lost in Translation – local practice versus global trends. Proceedings of the 17th NOFOMA-conference, Copenhagen, pp 61-76

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06