Globalization and transition of distribution – analyzing two intertwined processes
Paper i proceeding, 2005

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Gunnar Mattsson

Proceedings of the 21st IMP-conference, Rotterdam, September 1-3.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06