NOx Reduction Performance of Lean NOx Catalyst and Lean NOx Adsorber Using DME as Reducing Agent
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Sara U Erkfeldt

Edward Jobson

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Topics in Catalysis

Vol. 42/43 149-152

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08