Chemical-looping combustion using syngas as fuel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Tobias Mattisson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Francisco Garcia-Labiano

B Kronberger

Anders Lyngfelt

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

J Adanez

H Hofbauer

International Journal of Greenhouse Gas Control

Vol. 1 158-169

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07