NGC7538 Irs1N: Modelling a Circumstellar Maser Disc
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Michele Pestalozzi

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

M. Elitzur

John Conway

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Roy Booth

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Astrophysics and Space Science

Vol. 295 1-2 295-331

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-08